شماره‌های پیشین نشریه

نشریۀ رهپویۀ ادبیات پایداری، دوفصلنامه‌ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط دانشگاه سوره منـتشر می‌شود. همۀ مقالات ارسالی به این نشریه توسط نرم‌افزار مشابهت‌یاب همانندجو  بررسی می‌شود تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن زیر نظر داوران معتبر و مجرب به دقت ارزیابی می‌شود (برای اطلاع از نحوۀ انجام مشابهت‌یابی لطفاً راهنمای نویسندگان را ملاحظه کنید). این نشریه از سیاست داوری تخصصی دوسوناشناس در بررسی مقالات استفاده می‌کند و به مباحث مهم و اساسی حوزۀ "ادبیات پایداری" می‌پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیتۀ اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند. 

نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله به این نکات توجه نمایند:

  1. موضوع مقاله با محورها و اولویت‌های فصلنامه تطبیق داده شود.
  2. از لحاظ شکلی و ویرایشی با نکات مندرج در بخش راهنمای نویسندگان مطابقت گردد.
  3. پوشه‌های تعهد نویسندگان، تعارض منافع، نتیجۀ مشابهت‌یابی در ایرانداک، مشخصات نویسندگان (انگلیسی و فارسی)، متن اصلی مقاله بدون نام نویسندگان، متن مقاله همراه با درج نام نویسندگان، چکیدۀ انگلیسی و فارسی و منابع مقاله، ارسال شود.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی) مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها

نشریات مرتبط