درباره نشریه

«رهپویه ادبیات پایداری» یک نشریه دوفصل‌نامه است که از روش داوری دوسوناشناس استفاده می‌کند و مقالاتی با کیفیت بالا را در زمینه نقد، تحلیل و نظریه‌های مرتبط با آثار ادبی پایداری منتشر می‌کند. رهپویه ادبیات پایداری یک نشریه با دسترسی باز است و انواع مقالات پژوهشی را منتشر می­‌کند.