اهداف و چشم انداز

 • اهداف

  • ارتقای شناخت و دانش موجود در عرصۀ ادبیات پایداری
  • انتشار نتایج پژوهشی و تجربه‌های علمی در حوزۀ شعر و نثر پایداری
  • زمینه‌سازی جهت توسعۀ فعالیت‌های علمی با محوریت ادبیات پایداری
  • تقویت پایه‌های آموزشی و تکمیل منابع این حوزه در دانشگاه‌ها
  • فعال‌ساختن ظرفیت‌های بالقوه و تنوع‌بخشی به امکانات موجود در رشتۀ ادبیات پایداری
  • ایجاد بستری جهت ارتباط علمی بهتر و تبادل آرا میان پژوهشگران، استادان و دانشجویانفعال در این حیطه

   

  محورهای موضوعی نشریه

  نشریه ادبیات پایداری محورهای موضوعی زیر را پوشش می دهد:

   

  ۲- تحلیل شعر و نثر پایداری بر اساس نظریه‌های ادبی گوناگون

  ۳- مطالعۀ تطبیقی آثار ادبیات پایداری با رویکردهای مختلف

  ۴- تحقیقات دستوری و زبانی دربارۀ آثار ادبی پایداری

  ۵- بررسی فنی و زیبایی‌شناختی سروده‌ها و داستان‌های پایداری

  ۶- مطالعات سبک‌شناختی آثار و دوره‌های ادبیات پایداری

  7- پژوهش‌های تاریخ‌نگارانه با رهیافت‌های مختلف در زمینۀ ادب پایداری

  8- مطالعات بینارشته‌ای دیگر مانند تحلیل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی شعر و نثر پایداری